Công nghệ – KHAI HOAN TECH

Định hình là Trung tâm đầu tư – giao thương Công nghệ với quy mô lớn tại Việt Nam, KHAI HOAN TECH hình thành môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, nơi trao đổi, giao thương các sản phẩm, các ý tưởng, dự án – cái nôi của các startup công nghệ Việt