Thúy Nga Land là đại lý môi giới bất động sản chuyên nghiệp, đồng thời là đơn vị chuyên Tư vấn đầu tư bất động sản. Với hơn 7 năm kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam và từng hợp tác với nhiều công ty phân phối bất động sản lớn nhất Việt Nam.